woensdag 4 juli 2012

Hello Kitty!

Mijn lieve penvriendin Angel heeft me een hoop Hello Kitty speldjes gestuurd! Zo schattig!
My sweet pen-friend Angel sent me lots of Hello Kitty pins! How cute! 

Kijk naar die vierkante groene! Dat is België!
Look at the square green one! It's Belgium!Ik had haar gevraagd of ze me enkele reclame kaarten van Taiwan wilde sturen, die zaten ook in de enveloppe. 
I asked her to send me some ad cards from Taiwan, which she also put in the envelope. 

Thank you so much!!!

Mail Art swap

Ik heb deze enveloppe gekregen met een hoop tickets enz. van Manuela, dankjewel.
I received this envelope with lots of tickets etc from Manuela, thank you very much.
Pumpkin poseert met alle dingen die ik gekregen heb.
(a.u.b. let niet op de rommel achter hem, dat zijn allemaal stickers enz. om mijn brieven mee op te vrolijken.)
Pumpkin posing with all the things I received.
(Please ignore the mess behind him, it's all stickers and stuff to decorate my letters with.)

Back.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...