vrijdag 5 juli 2013

Birth announcement

Ik kreeg maar een enveloppe vandaag, maar het is iets dat iedereen graag ontvangt. Een penvriendin heeft een meisje gekregen!
I received only one envelope today, but it is something everyone likes to receive. A pen-friend got a baby girl!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...