woensdag 4 juli 2012

Mail Art swap

Ik heb deze enveloppe gekregen met een hoop tickets enz. van Manuela, dankjewel.
I received this envelope with lots of tickets etc from Manuela, thank you very much.
Pumpkin poseert met alle dingen die ik gekregen heb.
(a.u.b. let niet op de rommel achter hem, dat zijn allemaal stickers enz. om mijn brieven mee op te vrolijken.)
Pumpkin posing with all the things I received.
(Please ignore the mess behind him, it's all stickers and stuff to decorate my letters with.)

Back.
1 opmerking:

Thank you for your visit. Please leave a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...