maandag 22 oktober 2012

Postcards from pen-friends

Ik heb vandaag twee postkaarten gekregen, een van de US en een van Nederland.
I received two postcards today, one from the US and one from the Netherlands. 

De kaart van Nederland is een leuke 3D kaart en onmogelijk te scannen.
Maar kijk eens naar die mooie & speciale Texel zegels!
Op het eiland vind je meer schapen dan mensen. 
The card from the Netherlands is a very nice 3D card and impossible to scan. 
But take a look at these pretty & special Texel stamps! 
On the isle you can find more sheep than people. 

Deze kaart was een echte verrassing. Mijn penvriendin stuurde ze naar mij op de 4de juni! De kaart was dus meer dan 4 maanden onderweg...
This card was a real surprise. My pen-friend sent it to me on the 4th of June! So it travelled for more than 4 months...
"Met Utah's ongeëvenaarde klimaat en terrein, kan een unieke variëteit aan wilde bloemen zonder veel moeite bewonderd worden."  
"With Utah's unequaled climate and terrain, a unique array of wildflower species 
can be readily viewed with little effort." 

Mooie postzegels!
I love the stamps!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...