woensdag 26 oktober 2011

Bath


Van de achterkant van de kaart: Jane Austen is misschien de meest bekende en meest geliefde van Bath's vele beroemde inwoners en bezoekers. Ze woonde in Bath van 1801 tot 1806 en het sociale leven van de stad is levendig beschreven in enkele van haar romans.

From the back of the card: Jane Austen is perhaps the best known and best loved of Bath's many famous residents and visitors. She lived in Bath from 1801 to 1806 and the social life of the city is vividly portrayed in some of her novels. 

The girl with the pearl earring


Door Johannes Vermeer (1632-1675). Het werk is in het bezit van het Mauritshuis in Den Haag.
By Johannes Vermeer (1632-1675). Today the painting is kept in the Mauritshuis gallery in the Hague.

woensdag 19 oktober 2011

Writing postcards to and receiving postcards from children

Ik heb weer meegedaan aan een swap met kinderen voor educatieve doeleinden. Deze keer komt het kaartje uit Maleisië, van een kind met 'speciale behoeften'.
I participated again in a swap with children for educational purposes. This time the card comes from Malaysia, from a child with special needs. 


Young monkeys on the edge of the rainforest at Taiping town in Perak state.


vrijdag 14 oktober 2011

Montenegro

Kotor is een kuststad in Montenegro. De oude Mediterrane haven van Kotor is omgeven door een indrukwekkende stadsmuur gebouwd door de Republiek van Venetië en de Venetiaanse invloeden blijven overheersend in de architectuur van de stad. Kotor staat op de Werelderfgoedlijst als de "Natuurlijke en Cultureel-Historische Regio van Kotor". Het omvat de oude stad, de fortificaties van Kotor en de omliggende regio van de Baai van Kotor.

Kotor is a coastal city in Montenegro. The old Mediterranean port of Kotor is surrounded by an impressive city wall built by the Republic of Venice and Venetian influence remains predominant in the city's architecture. Kotor is part of the World Heritage Site as the "Natural and Culturo-Historical Region of Kotor". It includes the old town of Kotor, the fortifications of Kotor, and the surrounding region of the inner Bay of Kotor.

Cathedral of Saint Tryphon


zondag 9 oktober 2011

Mail art

Met oude Belgische postzegels, stickers, stiften en kleurpotloodjes.
With old Belgian stamps, stickers, colour felt-pens and pencils.

Met een pagina uit een oud verklarend woordenboek en stickers.
With a page from an old dictionary and stickers.

donderdag 6 oktober 2011

Postcrossing meeting Middelburg (the Netherlands) 24.09.2011

Voor enkelen onder jullie denken, 'hey, ik heb al een post gelezen over deze meeting', dit is de tweede meeting in Middelburg dit jaar! En natuurlijk was het fijn om nieuwe en 'oude' gezichten (terug) te zien.
Deze keer begon de meeting om 11u. wat betekende dat ik de trein van 8u. 's morgens moest nemen om er op tijd te zijn.
12 vrouwen kwamen samen om samen een leuke dag door te brengen en kaartjes te shoppen. Na een uurtje gingen we naar het 'Zeeuws Museum' om te lunchen, we namen onze tijd om adressenboekjes in te vullen, foto's te nemen en te bespreken waar we nog naartoe zouden gaan.
We hebben ongeveer dezelfde winkels bezocht als de vorige keer, met dit verschil dat we bij onze laatste 'kaart stop', we ook gebruik hebben gemaakt van het café in de boekenwinkel. Tijd om kaartjes te schrijven! Terwijl we aan het schrijven waren, dook er een student van de muziekacademie op en begon piano te spelen, dus we kregen een gratis concert bovenop.
Toen de kaartjes geschreven waren, namen we afscheid van twee mede-postcrossers en hadden een half uurtje over voor het avondeten. Dat brachten we door in een winkeltje vol prullaria, ik was zo blij dat ik niet meer geld bij had en daar dus niks kon kopen. Ik heb zo veel mooie schattige spulletjes gezien... Eten, in hetzelfde Italiaanse restaurant als de vorige keer. Deze keer kreeg iedereen wat ze besteld had, maar toen we een laatste koffie of thee wilden, ging de machine stuk! I had geluk en kreeg toch nog mijn koffie, maar enkelen van ons moesten een 'koud' drankje in de plaats bestellen.
Voor we het goed en wel beseften was het tijd om naar huis te gaan. De overblijvers van onze groep trokken naar het station, we lieten Telenn al wuivend achter op het perron om 20.22u. Het was 11 uur 's avonds toen ik thuis kwam na een geweldige dag.


Before some of you think, ‘hey, I already read a post about this meeting’, this is the second meeting in Middelburg this year! And of course I had a lot of fun seeing new and ‘old’ faces again.
This time the meeting started at 11 a.m. which meant I had to take the train at 8 o’clock in the morning to get there on time.
12 women gathered to spend a nice day together while shopping for cards. After an hour we all went for lunch at the ‘Zeeuws Museum’, we took our time to fill in address books, take pictures and discuss where we would go next.
We visited more or less the same shops as the first time, with this difference that at our last ‘card stop’, we also took advantage of the café in the bookstore. Time to write cards! While we were writing, a student from the music academy turned up and started playing the piano, so we got a free concert on top.
When the cards were written, we said goodbye to two of our fellow postcrossers and had half an hour left before it was time for dinner. We spent it at a shop full of little knickknacks, I was so happy I didn’t bring any more money and therefore couldn’t buy anything there. I saw so many cute things…. Dinner, at the same Italian restaurant as last time. This time we all got what we ordered to eat, but when we wanted to have a last coffee or tea, the machine broke! I was lucky and still got my coffee, but some of us had to order a ‘cold’ drink instead.
Before we knew, it was time to go home. Those of us who were left went to the station, we left Telenn waving on the platform at 20.22h. It was 11 in the evening when I got home after a great day.   

woensdag 5 oktober 2011

CastleRoss Castle bevindt zich aan de 'Lakes of Killarney', Graafschap Kerry. Het kasteel dateert van de late 15de eeuw.

Ross Castle situated on the 'Lakes of Killarney', County Kerry. The castle dates from the late 1400's.

GuadeloupeEen kleurrijke kaart van Guadeloupe, een overzees gebied van Frankrijk. Als onderdeel van Frankrijk, maakt het deel uit van de EU, daardoor, zoals in de meeste EU landen, is de munteenheid de euro.

A colourful card from Guadeloupe, an overseas region of France. As part of France, it is a part of the European Union; hence, as for most EU countries, its currency is the euro.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...