vrijdag 18 januari 2013

Letter from a cat

Gisteren kreeg ik een brief van Mooshi, de kat. In zijn brief klaagt hij over de "slechte behandeling" hij krijgt van zijn Cipier. Pumpkin kan het daar natuurlijk niet minder mee eens zijn....
Yesterday I received a letter from Mooshi, the cat. In his letter he complains about the "bad treatment" he receives from his Captor. Of course Pumpkin couldn't agree more....


 And a close-up

Ik ben ook nog wat aan de knutsel geweest.
I also fiddled around a bit. 


 Bladwijzer voorkant
 Bookmark front

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...