dinsdag 22 maart 2011

Postcrossing Meeting Middelburg (the Netherlands) 12 March ’11

Om 10u stapte ik hier in Geel op de trein richting in Antwerpen. Ik had daar 19 minuten om een internationaal kaartje te kopen. Toen ik dat eindelijk in handen had, had ik nog 3 minuten om mijn volgende trein te halen. Ik was net op tijd… Verder heb ik gelukkig geen enkel probleem gehad om in Middelburg te komen en iedereen te vinden.
We moesten nog even wachten op de laatste om te arriveren, dus had ik nog tijd voor een koffietje en een stukje cake voordat we kaartjes gingen shoppen. Ik ben braaf geweest en heb enkel de kaartjes gekocht die ik nodig had voor al mijn penvriendinnen. J Om half 3 zijn we iets gaan drinken en hebben we kaartjes geschreven. Daarna nog langs de laatste winkels en groepsfoto’s maken.
Zes postcrossers, 2 kinders en een echtgenoot gingen naar huis. Dus bleven er nog 6 postcrossers over voor het avondeten, waaronder ik. We aten bij een Italiaan, die blijkbaar nog niet goed wakker was; spaghetti in plaats van penne, tonijn op de calzone i.p.v. kip… Maar het eten was wel lekker.
Ik bleef bij Telenn slapen, dus ik moest mij niet druk maken over het halen van een trein. Was wel handig, een rit duurde voor mij 2,5 uur, dan had ik vroeg moeten vertrekken. Telenn en ik hebben nog gezellig gebabbeld en om kwart voor 12 lagen we in bed. J
De volgende ochtend nam ik om 22 na 11 de trein terug richting Roosendaal en daarna België. En toen zat voor mij de meeting er ook officieel op. Ik heb mij best wel geamuseerd en het is altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. De volgende meeting op mijn programma is die in Antwerpen, ‘mijn’ meeting. Ik kijk er al naar uit.

At 10 a.m. I took the train here in Geel to Antwerp. There I had 19 minutes to get an international train ticket. When I finally had it in my hands, I had 3 minutes left to catch my next train. I just made it… Luckily I had no other problems with getting in Middelburg and to find the others.
We had to wait a little for the last one to arrive, so I had the time for coffee and a slice of cake before we went out to shop cards. I’ve been a good girl and I only bought the cards I needed for my pen-friends. J At half past 2 we went to a café to write our cards (and to drink something of course). Then we went to the last shops and made a group picture.
Six Postcrossers, 2 kids and a husband went home. So 6 Postcrossers remained for dinner, including me. We went to a Italian restaurant, but the cook seemed to be still half asleep; spaghetti instead of penne, tuna instead of chicken… But the food was good.
I was going to stay with Telenn for the night, so I didn’t have to worry about the train. I was glad, it would take me 2,5 hours to get home, which meant I’d have to leave early. Telenn and I had a nice chat and went to bed at a quarter before 12. J
The next morning I took the train at 11.22h to Roosendaal and then Belgium. So the meeting was, also for me, officially over. I had a nice time and it is always fun to meet new people. The next meeting in my agenda is the one in Antwerp, ‘my’ meeting. I’m looking forward to it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for your visit. Please leave a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...